คุณสามารถแลกลิ้งกับผมได้

.....คุณสามารถแลก ลิ้งกับผมได้นะครับโดยการ Comment วิธี Comment ก็กดตรงที่ Comment และจะมีช่องขึ้นมาให้คุณใส่ข้อความ ให้คุณพิมข้อความอะไรลงไปก็ได้ และต่อท้ายด้วย เว็บ หรือ บล็อก ของคุณ แล้วผมจะแอทลิ้งคุณลงในบัญชีของผม...ขอบคุณที่แอทครับ

*หมายเหตุ:กรุณาอย่าใช้คำที่ไม่สุภาพซีพียู(CPU)สมองของคอมพิวเตอร์

ซีพียู (CPU:Central Processing Unit) หรือหน่วยประมวลผลกลาง เป็นส่วนประกอบซึ่งทำหน้าที่หลักในการประมวลผลต่างๆ ทั้งทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operatipn)เช่น ตัวเลข บวก ลบ คูณหาร และเปรียบเที่ยบข้อมูลทางตรรกศาตร์(Logical Operation)เช่น มากกว่า(>) น้อยกว่า(<) หรือเท่ากับ (=) เป็นต้น ความเร็วของซีพียูมักถูกระบุด้วยค่าความถี่ของสัญญาณนาฬิกา(Clock) เช่น 2.8 หรือ 3.6 GHz เป็นต้น ชึ้งเป็นตัวกำหนดความเร็วให้การทำงานของซีพียู และคอยให้จังหวะ ในการทำงานแก่วงจรและอุปกรณ์ต่างๆภายในคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้อย่างสอดคล้องกัน ซึ้งมีหน่วยเป็น เฮิร์ตซ์ (Hertz),เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) หรือ ล้าน Hz และกิกะเฮิร์ตช์(GHz) หรือพันล้าน Hz สัญญาณนาฬิกาเกี่ยวข้องกับซีพียูจะมีอยู่ 2 ส่วนหลักๆ

 • สัญญาณนาฬิกาภายในซีพียู เป็นสัญญาณนาฬิกาที่คอยให้จังหวะในการทำงานภายในตัวซีพียู หรือก็คือค่าความเร็วของซีพียูที่ผู้ผลิตระบุไว้ เช่น 2.8 หรือ 3.6 GHz เป็นต้นนั้นเอง
 • สัญญาญนาฬิกาภายนอกซีพียู เป็นสัญญาณนาฬิกาที่คอยให้จังหวะในการทำงานแก่บัส(Bus) ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เช่น บัสที่เชี่ยมระหว่างซีพียูกับชิปเซ็ตนั้นเอง เรียกว่า Front Side Bus(FSB)
ความสัมพันระหว่างความถี่ของสัญญาณนาฬิกาภายในกับถายนอกตัวซีพียูเป็นต้น ดังนี้
ตัวอย่างเช่นซีพียู Penttium4(Prescott-90nm) ความเร็ว 3.0 GHz ทำงานด้วย FSB 200 MHz (800 MHz Quad-Pumped) และตัวคูณเท่ากับ 15 จะมีความถี่ของสัญญาณนาฬิกาภายในตัวซีพียู(ความเร็วของซีพียู)เท่ากับ 15x200 MHz=300 MHz หรือ 3.0 GHz เป็นต้น

ความเร็วของ Front Side Bus(FSB)
ปัจจุบันความจุความเร็วของ FSB ในเครื่องรุ่นใหม่ๆจะอยู่ที่ 100 ถึง 266 MHz ขึ้นกับซีพียูที่ใช้
แต่บางครั้งอาจระบุค่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่านี้ เช่น FSB 400, 533 , 800 และ 1066 MHz ซึ้งตัวเลขดังกล่าวนี้
ซึ้งตัวเลขดังกล่าวนี้ไม่ใช่ความเร็วหรือความถี่ของสัญญาณนาฬิกาแท้จริงที่คอยให้จังหวะในหารทำงานแก่ FSB หากแต่เป็นความเร็วสุทธิ(effective bus speed) อันเป็นผลงานจากการใช้เทคนิคที่ช่วยรับส่งขอมูลได้มากกว่า 1 ครั่งในแต่ละลูกครื่นของสัญญาณนาใิกาที่กำกีบ FSB โดยซีพียูของ AMD ตั้งแต่รุ่น Sempron และ Athlon XP ขึ้นไป จะใช้เทคนิคที่เรี่ยกว่า Double Data Rate ช่วยให้สามารถรับส่งขอมูลได้มากถึง 2 ครั้งในแต่ละลูกคลื่น ขณะที่ ซีพียูของ Intel ตั่งแต่รุ่น Celeron D และ Pentium 4 ขึ้นไฟ จะใช้เทคนิคที่เรียก Quad Pumpad เพื่อช่วยให้สามารถรับส่งขอมูลได้มากถึง 4 ครั่งในแต่ละลูกคลื่น
ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน "ที่ผมพูดถึงนี้จะถือว่าความเร็วของ FSB คือความเร็วหรือความถี่ของสัญญาณนาฬิกาที่แท้จริง ซึ้งคอยให้จังหวะในการทำงานแก่ FSB ไม่ใช่ความเร็วสุทธิของ FSB"นอกจากซีพียูแล้วทั้งหน่วยความจำแบบ DDR และ DDR2 ซึ้งเป็นหน่วยความจำที่แพร่หลายมากที่สุดในขณะนี้ ก็ใช้เทคนิคที่ช่วยทำให้สามรถรับส่งข้อมูลได้มากและ DDR2 667 เป็นต้น ซึ้งหมายถึงหย่วยความจำแบบ DDR และDDR2 ทำงานด้วยความเร็ว FSB muj 133, 166, 200, 266 และ 333 MHz ตามลำดับ

(*หมายเหตุ หัวขอนี้มิได้โฆษณาแต่อย่างได จะบอกขอมูลต่างๆภายในเนื่อหา จึ้งขอย่กตัวอย่างของ Hardware บางรุ่นเพื่อความเข้าใจของผู้อ่าน)

***********************************************************************************
หุหุหว่าจะเรียบเรียงและเขียนเสร็ด ก็นานอยู่
หวังว่าผู้อ่านทุกท่านคงจะชอบ ขอบคุณที่อ่านบทความผมครับ0 Responses

Post a Comment

 • แนะนำเว็บ

  My photo
  ComputerDodee.com เว็บนี้เป็นเว็บเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ...เกี่ยวกับการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และการซ่อมคอมพิวเตอนะครับ จะบอกสาเหตุของปัญหาของต่างๆ และบอกวิธีการแก้ปัณหานั้นๆ รวมถึงมีวีดีโอให้คุณศึกษาระบบคอมพิวเตอร์นากจากนี้ รวมถึงอัพเดทข่าวสารต่างๆ อีกมากมาย *หมายเหตุ*ท่านสามารถขอ Software ได้ครับ // By Pick

  .

  สมาชิกประจำเว็บ กดตรง Follow

  ส่งบทความไปที่ Mail คุณ

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner