คุณสามารถแลกลิ้งกับผมได้

.....คุณสามารถแลก ลิ้งกับผมได้นะครับโดยการ Comment วิธี Comment ก็กดตรงที่ Comment และจะมีช่องขึ้นมาให้คุณใส่ข้อความ ให้คุณพิมข้อความอะไรลงไปก็ได้ และต่อท้ายด้วย เว็บ หรือ บล็อก ของคุณ แล้วผมจะแอทลิ้งคุณลงในบัญชีของผม...ขอบคุณที่แอทครับ

*หมายเหตุ:กรุณาอย่าใช้คำที่ไม่สุภาพมาทำความรู้จักกับชิ้นส่านในเครื่องคอมพิวเตอร์กันเถอะ
ชิ้นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ คืออะไร?
คอมพิวเตอร์ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่ถูกสร้าง เพื่อช่วยให้มนุษย์ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และมีความแม่นยำสูงในการทำงานต่างๆ เช่นการจัดเก็บขอมูล,วิเคราะห์งาน,คิดคำนวณ และปร
ะมวลผลข้อมูล ตลอดจนทำงานต่างที่เกินขีดความสามารถ ของมนุษย์ คอมพิวเตอร์โดยทั่วไปที่ใช้งานกันมักถูกเรียกว่า พีซี(pc:personal Computer) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานส่วนบุคคลนั่นเอง
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ประกอบไปด้วย 3 องค์กระกอบด้้วยกัน คือ

 • HARDWARE คือ ตัวเคื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกๆชิ้นที่เราสามารถจับต้องได้หรือสัมพัสได้ทั้งที่อยู่ภายนอกเครื่อง เช่น ซีพียู แรม แมนบอร์ด จอภาพ และอื่นๆ
 • SOFTWARE คือ โปรแกรมที่คอยสั่งการให้คอมพิวเตอร์ให้ทำงาน ตามที่เราต้องการ เช่น โปรแกรมระบบปัฎิบัติการ Windows และโปรแกรมประยุกต์อย่าง MS-Office เป็นต้น
 • PEOPLEWARE คือ ผู้ใช้งานหรือผู้ทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์กับตัวคอมพิวเตอร์ รวมถึงช่างคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ(System Analyst)และอื่นๆด้วย
ส่วนต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบภายนอก

A*ซีดีรอมไดรว์ หรือดีวีดีไดรว์(CD-ROM Drive/DVD drive)ซีดีรอมไดรว์ใช้อ่านข้อมูลไดเจากแผ่นซีดีเท่านั้น ส่วนดีวีดีไดรว์ใช้อ่านข้อมูล ได้ทั้งจากแผ่นซีดีและดีวีดี ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่ยิยมใช้กันมาก
B*ซีดีอาร์ดับบลิว หรือดีวีดีอาร์ดับบลิว(CD-RW/DVD+/-RW)ซีดีอาร์ดับบลิวไดรว์ใช้อ่าน/เขียนข้อมูลได้เฉพาะบนแผ่นซีดีเท่านั้น ส่วนดีวีดีอาร์ดับบลิวไดรว์ใช้อ่าน/เขียนข้อมูลได้ทั้งแผ่นจากแผ่นซีดีและดีวีดี ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่ใช้นิยมเป็นอย่างมาก
C*ฟล็อปปี๊ดิสก์ไดรว์(Floppy Disk Drive)เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้อ่าน/เขียนข้อมูลลงบนแผ่นฟล็อปปี๊ดิสก์
D*ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง หรื่อปุ่มPower มั่กใช้เพื่อเปิดเครื่องเท่านั้น เพราะเวลาปิดจะสั่ง Shutdown แทนแต่บางกรณีอาจกดปุ่มค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ก็ใช้ปิดเครื่องได้เช่นกัน
E*ปุ่มรีสตาร์ทเครื่อง หรือปุ่ม Reset มั่กใช้เพื่อรีสตาร์ทเครื่องใหม่ ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาหรือแฮงค์ เป็นต้น
F*ช่องต่อ USB พอร์ต เป็นช่องต่อแบบเสริมที่ถูกเพิ่มเติมไว้ทาง
ด้านหน้า/ข้างของตัวเครื่อง เพื่อเิ่มความสะดวกในการใช้งาน

G*เป็นช่องสำหรับใส่ Power Supply ตัวจ่ายไฟฟ้าให้เข้าสู่คอมพิวเตอร์ จะมีพัดลมสำหรับ Power Suppyl ใช้สำหรับระบายความร้อนภายในตัว Power Suppyl และยังมี ขั่วต่อใช้เสียบเข้ากับสาย Power ให้ต่อมาจากไฟบ้านหรือสำนักงาน
H*พอร์ต PS/2 ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเมาส์(สีเขียว)และคีบอร์ด(สีม่วง) เป็นต้น
I*ช่องต่อ USB พอร์ต ใช่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สแกนเนอร์,พรินเตอร์ เมาส์ คีบอร์ด และโมเด็ม เป็นต้น
J*พอร์ตอนุกรม(Serial Port) ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ต่างๆ เช่นเมาส์และโมเด็มเป็นต้น
K*ช่องเชื่อมต่อสายแลน หรือสายโทรศัพท์(LAN/Modam Conneetor) ถ้าเป็นการ์ดแลนจะใช้เชื่อมต่อเข้ากับหัวต่อของสายแลน
L*พอร์ตขนาน (Parallel Port) ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น พรินเตอร์ และจอยสติ้ก เป็นต้น
M*ช่องสำหรับเพิ่มการ์ดต่างๆ ช่องที่ใช้สำหรับเพิ่มความสามารถของคอมพิวเตอร์ โดยการใส่การ์ดเพิ่มความสามารถ เช่น การ์ดจอ การ์ดเสียงหรือทราวการ์ด แต่ส่วนใหญ่จะ นิยมใส่ การ์ดจอ
O*ช่องเชื่มต่อกับลำโพงและอื่นๆ (Audio Conneetors) ใช้เชื่อใต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับการ์ดเสียง เช่น ลำโพง และไมโครโฟน เป็นต้น

ส่วนประกอบภายในPhotobucket

A*อุปกรณ์จ่ายไฟกระแสไฟ(Power Supply) ทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องเพื่อให้สามารถทำงานได้
B*เมนบอร์ด(Mainboard) เป็นแผงวงจรหลักขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการเชื่อมต่อของอุปกรร์ต่างๆ
C*พัดลมระบายอากาศ
ใช้ระบายความร้อนภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
D*ซีพียู (CPU) ทำหน้าที่ คิด คำนวณและประมวลผลขู้มูลต่างๆ *โดยปกติแล้วจะมีพัดลมระบายความร้อนสำหรับซีพียูติดตังอยู่*
E*หน่อยความจำ(RAM) ทำหน้าที่เป็นตัวคอยจดบัณทึกข้อมูลคำสั่งและพักข้อมูลชั่วคราวเพื่อรอส่งให้ซีพียูทำการประมวลผล

F*ชิปเซ็ต(Chipset) คอยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ
G*การ์ดแสดงผล(Graphic Card) ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลด้านภาพหรือกราฟิกเพื่อส่งสัญญาณภาพออกสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์
H*การ์ดเสียง(Sound Card) ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมู
ลและสร้างสัญญาณเสียงต่างๆเพื่อสัญญาณเสียงออกไปยังลำโพง
I*ช่องต่อการ์ดต่างๆ(Slot) เป็นช่องสำหรับเสียบการ์ดหรืออุปกรณ์เสริม เช่น การ์ดแลน การ์ดทีวี เป็นต้น
J*แบตเตอรี่ไบออส(BIOS Battery) ทำหน้าที่จ่ายไฟเลี้ยงให้กับ CMOS เพื่อใช้เก็บรักษาข้อมูลและสัญญาณนาฬิกาภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
K*AGP Slot หรือ PIC Express Slot เป็นช่องที่เอาไว้เสียบเข้ากับอุปกรณ์การ์ดแสดงผล โดยการ์ดยุคเก่าจะใช้เสียบเข้ากับ AGP Slot ส่วนการ์ดยุคใหม่ จะเสียบเข้ากับ PCI Express x16 Slot
L*Harddisk(ฮาร์ดดิส) อุปกรณ์จัดเก็บขอมูล หรือหน่วยความจำ เป็นอุปกรณ์จัดเก็บขอมูลต่างๆภายในเค่รื่อง
M*ตัวเครื่อง หรือเครส(Case) เป็นโครงสร้างของตัวเครื่องที่ใช้จัดเก็บอุปรณ์ต่างๆให้เข้าที่โดยมากมักทำจากวัสดุจำพวกโลหะหรืออลููมิเนียม

ความจุ หรือขนาดของข้อมูล

 • บิต(Bit) เป็นหน่วยวัดขนาดเล็กที่สุด โดยแต่ละบิตจะถูกแสดงด้วยตัวเลขไบนารี่(Binary Digits) คือ 0 หรือ 1 ซื่องจะบ่งบอกถึงสถานการทำงานนั้นเอง
 • ไบต์(Byte) เป็นหน่วยวัดพื้นฐานที่สามรถพบเห็นโดยทั่วไป โดย 1 ไบต์ จะมีขนาด 8 บิต ใช้แทนตัวอักษรไดๆ เช่น ตัวเลข,พยัญชนะ หรือสัญญาลัษณ์ต่างๆได้ 1 ตัว
 • กิโลไบต์(Kilobyte หรือตัวย่อ KB) จะมีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์ หรือประมาณ 1,000 ไบต์ เที่ยบกับตัวอักษร ประมาณ 1,000 ตัวหรือประมาณ 1 หน้ากระดาษ
 • เมกะไบต์(Megabyte หรือตัวย่อ MB) จะมีค่าประมาณ 1,000 กิโลไบต์ หรือประมาณ 1 ล้านไบต์ เทียบเท่ากับตัวอักษรประมาณ 1 ล้านตัวอักษรหรือประมาณหนังสือ 1 เล่ม
 • กิกะไบต์(Gigabye หรือตัวย่อ GB) หน่วยวัดที่ใช้บอกความจุข้อมูลของอุปกรณ์จำพวก ฮาร์ดดิส,แผ่นดีวีดี และอื่นๆโดยมีค่าประมาณ 1,000 เมกกะไบต์ หรือประมาณ 1 พันล้านไบต์ เที่ยบเท่ากับตัวอักษรประมาณ 1 พันล้านตัวหรือประมาณหนังสือ ที่ถูกบรรจุอยู่ในตู้หนังสือจำนวน 1 ตู้
 • เทอราไบต์(Terabyte หรือตัวย่อ TB) เป็นหน่วยวัดขนาดใหญ่มาก ซึ่งในปัจจุบันมีอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่มีความจุมากถึงระดับนี้ แต่ด้วยปริมาณความต้องการขอมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงมีแนวโน้มว่าอีกไม่นานความจุระดับนี้จะเริ่มมีให้เห็นแหร่หลายมากขึ้น ซึ้งเทอามไบต์จะมีค่าประมาณ 1,000 กิกะไบต์ หรือประมาณ 1 ล้านล้านไบต์ซึ่งเที่ยบเท่ากับตัวอักษรประมาณ 1 ล้านล้านตัวหรือประมาณหนังสือทั้งหมดที่ถูกบรรจุอยู่ในห้องสมุด
ขอจบบทความนี้ครับ
สำหรับหัวขอต่อไปผมจะบอกรายระเอียดเกี่ยวกับชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ว่ามีอะไรบ่างและบอกรายระเอียดกับชิ้นส่วนนั้นๆอย่างระเอียด0 Responses

Post a Comment

 • แนะนำเว็บ

  My photo
  ComputerDodee.com เว็บนี้เป็นเว็บเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ...เกี่ยวกับการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และการซ่อมคอมพิวเตอนะครับ จะบอกสาเหตุของปัญหาของต่างๆ และบอกวิธีการแก้ปัณหานั้นๆ รวมถึงมีวีดีโอให้คุณศึกษาระบบคอมพิวเตอร์นากจากนี้ รวมถึงอัพเดทข่าวสารต่างๆ อีกมากมาย *หมายเหตุ*ท่านสามารถขอ Software ได้ครับ // By Pick

  .

  สมาชิกประจำเว็บ กดตรง Follow

  ส่งบทความไปที่ Mail คุณ

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner